ACCOUNTANCY

Voor een ondernemer is zijn boekhouding meer dan alleen maar een last en wat cijfertjes. Uw boekhouding is uw barometer, een weerspiegeling van uw verwezenlijkingen en van de bestaande zwaktes. Het voeren van een boekhouding is  meer dan een wettelijke verplichting, het is één van uw beleidsinstrumenten.

U staat er echter niet alleen voor. Fiduciaire Antwerpen kan u bijstaan in het voeren van uw boekhouding :

 • Van A tot Z of heeft u slechts nood aan bijstand bij bepaalde deelaspecten (jaarrekening, BTW aangiften,…)?
 • Op onze systemen, de uwe of in de cloud
 • In onze kantoren of bij u ter plaatse.

U merkt het, de bijstand van Fiduciaire Antwerpen is zeer uitgebreid en niet beperkt tot één patroon.

Onze bijstand kan zowel permanent als tijdelijk zijn en zowel terugkerende als niet terugkerende diensten omvatten. 
 
Voorbeelden van terugkerende diensten:

 • Het voeren van de boekhouding en dit conform de wettelijke normen;
 • Opstellen en indienen van BTW aangiften, aangiften vennootschaps- en personenbelasting, intrastat, e.d.;
 • Opmaak van de jaarverslagen van de raad van bestuur en algemene vergadering;
 • Opstellen van periodieke financiële rapporten aangepast aan uw noden;
 • ….  

Voorbeelden van specifieke bijstand:

 • Assistentie bij de oprichting, omvorming en liquidatie van uw onderneming;
 • Opmaak financieel plan tijdens het ontstaan of in de loop van het ondernemersbestaan;
 • Bijstand bij de indiening van financieringsaanvragen;
 • Opleiding van uw interne boekhoud(st)er;
 • ….